LukassenBrokking
ervaren en vindingrijke ingenieurs

Ons bureau

LukassenBrokking is een ervaren raadgevend ingenieursbureau op het gebied van civieltechnische constructies. Wij adviseren ingenieursbureaus, aannemers en overheden over civiele constructies in alle ontwerpfasen.

Werkwijze

LukassenBrokking opereert zelfstandig en onafhankelijk. De advieswerkzaamheden worden vanuit eigen vestiging uitgevoerd, maar onze adviseurs kunnen ook voor een bepaalde periode bij een klant gedetacheerd worden.